İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK 1 NUMARALI PROTOKOL'E İLİŞKİN BİLGİ NOTU

15 Şubat 2022