İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol Hakkında Bilgi Notu

26 Mart 2022