Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Manfred Nowak’ın Engellilerin İşkence ve Kötü Muameleden Korunmasına ve Hücre Hapsine İlişkin Raporunun Gayriresmi Çevirisi

15 Şubat 2020