Merida Deklarasyonu - 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü

07 Kasım 2019