?nsan Haklar? ve E?itlik Uzmanlar? Derne?i

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Bilgi Notu

01 January 2022