?nsan Haklar? ve E?itlik Uzmanlar? Derne?i

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 2 Nolu Protokol Hakkında Bilgi Notu

26 March 2022