?nsan Haklar? ve E?itlik Uzmanlar? Derne?i

MERİDA DEKLARASYONU - 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİN UYGULANMASINDA ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARININ ROLÜ

07 November 2019