?nsan Haklar? ve E?itlik Uzmanlar? Derne?i

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü