SPT'nin "Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Kadınların İşkence ve Kötü Muameleden Korunması" başlıklı belgesinin gayri resmi çevirisi yayımlandı!

08 Mart 2022